GARDIA

grafika i DTP

Przygotowanie materiałów promocyjnych (katalogów,
ulotek, insertów, itp.) zaczynając od profesjonalnej
sesji zdjęciowej poprzez obróbkę graficzną,
przygotowanie do druku i druk.